· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · 点击这里给我发消息 ·
 | 网站首页 | 文章 | 教案 | 课件 | 试卷 | 选修 | 素材 | 成语 | 高考 | 博客 | 留言 | 招考 | 读书 | 
您现在的位置: 苏教版高中语文教学网 >> 高考 >> 高考试题 >> 正文 今天是:
河南省豫南八校08-09学年高考仿真模拟考试(语文)
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2009-5-27

 

 

 

 

 

 

 

 

河南省豫南八校08-09学年高考仿真模拟考试

语 文

说明   .本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

   2.第Ⅰ卷答案涂在答题卡上,第Ⅱ卷答案写在答题卷上。

3 . 本卷满分150分,考试时间150分钟。

第Ⅰ卷选择题,共30

一、(12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点的字,读音都不相同的一组是

A. 伤/重敌军     走相告    骗/混过关

B. 扭/开生面     冰/如法    行霸道

C熟/然失色     密/半半笑    /刚自用

D染/赫一时     /相形见    录/拿归案

2下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是

A.现在是高考冲刺的黄金时段,请利用好每一分钟,等高考结束再做事后诸葛亮,悔之晚矣。

B.专家提醒广大消费者,健身美体无可非议,但在选择和使用化妆品、保健品、瘦身

 营养素等产品时,要以科学、安全为前提,不要轻信夸大宣传和促销广告。

C.第29届北京奥运会主会场“鸟巢”和国家游泳中心“水立方”,不仅规模宏大,而且在设计、建造上融入了科技、人文、绿色奥运理念,比起以往奥运场馆的确卓尔不群,更加璀璨夺目。

D.前不久,台湾《壹周刊》报道了前领导人陈水扁密汇新台币3亿元出境洗钱的事件,人们纷纷街谈巷议这一空前的丑闻。

3.下列各句中,没有语病的一句是

A.已经使许多人沦落于空虚之中的互联网,即便是那些相当理智的人也会承认,一旦他们上了瘾,就会无法自拔,整天沉迷于网络。

B.在科技人才等方面,我国和我国发展情况类似的印度相比,还有差距,与美国、日本的差距更大。

C.国人日常饮食,用油过量,用盐也过量,资料显示,用盐人均摄入量两倍于世界卫生组织的推荐量,大大增加了慢性病的发病人数。

D.防止考生作弊的手段已从道德层面延伸到技术层面,手机探测仪、录像监控设备等将对防止考生作弊起到震慑作用。  

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是

人肉搜索是网民自发的行为,                   ,这样做已经涉嫌侵害隐私权。

    网友也就无需对发布的信息的真实性负责,这样很容易造成“误伤”

  从本质上讲,人肉搜索属于一种民间的调查行为,无人予以监督

  此外,网友往往先入为主,以道德而不是法律为标准衡量事情的是非,并通过互联网对事件中的当事人大加声讨,肆无忌惮地曝露他人信息

  从整体上看,体现了人们对正义的追求

  然而,人肉搜索的背后也有隐忧

  A⑤④②①③    B④②⑤①③   C④⑤②①③       D②④⑤①③

二、9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成57

2009年是国际天文年,世界135个国家和地区将举办各种天文活动,主题是“探索我们的宇宙”。而我国,将发射首个火星探测器“萤火一号”。

火星是与地球最为相似、且距离很近的行星。有科学家提出:火星是人类移民太空的未来家园。因此,近几十年来,美国、日本、俄罗斯等国争先恐后地探索火星。2008年美国发射的火星探测器“凤凰”号,首次在火星极区着陆,寻找到一些水和生命存在的证据。200910月我国将发射首个火星探测器,探索这颗神秘的“红色星球”。

“萤火一号”携带仪器对火星和“火卫1”拍照,寻找火星水源和生命迹象。

中俄联合火星探测项目副总设计师陈昌亚介绍说,我国首个火星探测器“萤火一号”,10月将搭乘俄罗斯运载火箭飞向火星。经过3.5亿公里的漫长飞行,预计在20108月抵达火星,并绕着火星探测。

“萤火一号”主要携带8件仪器,包括两台摄像机、两台磁强计、离子探测包以及光学成像仪等。“萤火一号”将对火星和“火卫1”拍照,努力在火星上寻找水源,甚至是生命的迹象。此外,还有三项科学任务:探测火星的空间环境,探测研究火星表面水的消失机制,揭示类地行星的空间环境演化特征。

火星每1517年最接近地球,这是发射火星探测器的最佳时机。此次选择在20108月抵达火星,正是基于这个目的,届时火星距离地球5600万公里。

火星探测困难重重。近40年来,世界各国先后向火星发射了30多个探测器,2/3都以失败告终,因为火星上的一块石头或者一阵狂风,都有可能破坏掉原有的计划。

陈昌亚表示,“萤火一号”的寿命暂定1年。它将遇到的最大挑战是7个长达8.8小时的火星阴影,由于“萤火一号”从太阳接受能量,因此在火星阴影中卫星必须进入休眠状态,等待火星阴影结束后重新启动。届时舱外温度是-200以下,过低的温度可能将“萤火一号”“冻死”。美国“凤凰”号探测器就在火星的严冬中被“冻死”。目前研究人员正在对“萤火一号”防冻进行技术攻关。

火星上是否有生命的争论已经持续了许多年。科学家们预测,像地球一样,火星在诞生之初曾拥有大量水。从1996年起,美国开始实施“火星生命计划”,即每隔26个月发射12个不载人火星探测器,以便最终确定火星上是否存在生命。20023月,美国“奥德赛”火星探测器传回的数据表明,首次发现火星上有大量结冰的水。

2011年,美国还将发射“火星科学试验室”火星车。这种新一代火星车约有一辆吉普车大小,可在60度的斜坡上正常行驶;将依靠核能来工作,使用放射性同位素电力系统,取代目前火星车使用的太阳能电池板,这将大大增进行程和使用寿命,提高其开展实验活动的能力。新型火星车最引人注目的是用“空间起重机”登陆。“火星科学试验室”能对火星上的一些“死角”进行考察,进一步探索火星上是否有生命存在。

美国计划2014年之前带回第一批火星岩石和土壤标本,以确定火星上是否有生命。随着“取样返回”任务的完成,“火星生命计划”也会宣告结束。此后,美国将为载人火星探索做各种准备,以期实现载人登陆火星。

5.下列对“萤火一号”的理解,不准确的一项是  

A.“萤火一号”将对火星和“火卫1拍照,努力在火星上寻找水源和生命的迹象。

B.“萤火一号”是将在200910月搭乘俄罗斯火箭起飞的我国首个火星探测器。

C.揭示类地行星的空间环境演化特征是“萤火一号”将要完成的主要科学任务。

D.“萤火一号”携带有两台摄像机、两台磁强计、离子探测包以及其它多种仪器。

6.下列有关表述符合原文意思的一项是    

A2008年,美国发射了火星探测器“凤凰号”,这个探测器首次在火星上寻找到一些水和生命存在的证据。

B.在火星阴影中“萤火一号”必须进入休眠状态,因为当舱外的温度为-200时,“萤火一号”会被“冻死”。

C.火星探测的一个难题,是火星的地表气候并不稳定,只要一块石头或者一阵狂风,就会破坏掉原有的计划。

D1996年起,美国开始实施“火星生命计划”,发射不载人探测器,“取样返回”是计划的最后一个重要任务。

7.根据原文信息,下列推断正确的一项是     

A.我国选择让“萤火一号”在20108月抵达火星,是因为火星离地球最近时是5600万公里,最远时为3.5亿公里。

B.虽然火星阴影是个很大的挑战,但“凤凰”号探测器如果没有在火星的严冬中被“冻死”,现在一定还在火星上工作。

C.美国将发射的“火星科学试验室”火星车,性能较优越。它对一些火星“死角”的考察,可能会让我们有新的发现。

D.火星因被发现有水与生命存在的证据,并与地球最为相似,距离也很近,将成为第一个人类移民太空的未来家园。

三.(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成810题。

李藩,字叔翰,赵郡人。年四十余未仕,读书扬州,困于自给,妻子怨之,晏如也。杜亚居守东都,署为从事。洛中盗发,有诬牙将令狐运者,亚信之,拷掠竟罪。藩知其冤,争之不从,遂辞出。后获真盗,藩益知名。

   王绍持权,邀藩一相见即用,终不就。王仲舒、韦成季辈为郎官,朋党辉赫,日会聚歌酒,慕藩名,强致同会,藩不得已一至。仲舒辈好为讹语俳戏,后召藩,坚不去,曰:“吾与仲舒辈终日,不晓所与言何也。”后果败。

   裴垍言于帝,以为有宰相器,遂拜藩门下侍郎、同平幸事。藩性忠荩,事无不言,上重之,以为无隐,四年冬,顾谓宰臣曰:“前代帝王理天下,或家给人足,或国贫下困,其故何也?”藩对曰:“古人云:‘俭以足用。’盖足用系于俭约。诚使人君不贵珠玉,唯务耕桑,则百姓既足,君孰与不足! 自然帑①藏充羡,稼穑丰登。若人君竭民力,贵异物,上行下效,风俗日奢,去本务末,衣食益乏,则百姓不足,君孰与足!自然国贫家困,盗贼乘隙而作矣!伏愿宫室舆马,衣服器玩,必务损之又损,示人变风,则天下幸甚。”帝曰:“俭约之事,是我诚心;贫富之由,如卿所说。唯当上下相,以保此道,似有逾滥,极言箴规,此固深于卿等也。”藩等拜贺而退。

   时河东节度使王锷用钱数千万赂遗权幸,求兼宰相。藩与权德舆在中书,有密旨曰:“王锷可兼宰相.宜即拟来。”藩遂以笔涂“兼相”字,奏上云:“不可。”德舆失色曰:“纵不可,宜别作奏,岂可以笔涂诏耶!”曰:“势迫矣!出今日,便不可止。日又暮,何暇别作奏!”事果。元扣六年卒,年五十八,赠户部尚书。藩为相材能不及裴,孤峻颇后韦贯之,然人物清规,亦其流也。

 

点击下载附件

 

 

文章录入:szf98    责任编辑:oldq 
 • 上一篇文章:

 • 下一篇文章:
 • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

   

  专 题 栏 目
  备课中心导航

  最 新 推 荐
   
  相 关 文 章
  苏、锡、常、镇2011年四市高三教学…
  鉴赏古诗中的情与景
  2011年全国各地高考语文真题分类汇…
  2011年高考语文试题及答案(上海卷…
  2011年高考语文湖南卷精校版答案解…
  2011年普通高等学校招生全国统一考…
  2011年普通高考新课标全国卷语文详…
  2011年高考江苏卷语文试题详细解答
  2011年普通高等学校招生全国统一考…
  2011年普通高等学校招生全国统一考…
   网友评论 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
  苏教版高中语文教学网